Wydrukuj tę stronę
wtorek, 26 luty 2019 19:43

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

PORZĄDEK

SPRAWOZDAWCZEGO

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA ZIEMIA BEŁCHATOWSKA

zaplanowanego
na dzień 11 marca 2019 roku
o godz. 17.00 w CKP przy ul. Czaplinieckiej 96

 

 

I Powitanie zebranych i otwarcie obrad przez najstarszego obecnego członka Stowarzyszenia.

II Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania Członków.

III Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.

IV Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.

2. Sprawozdanie sekretarza z działalności Zarządu w roku 2018 i głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

3. Przedstawienie przez skarbnika sprawozdania finansowego za rok 2018 i jego zatwierdzenia.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i ocena pracy zarządu przez Komisję.

5. Informacja z działalności Sądu Koleżeńskiego.

6. Zajęcie stanowiska w sytuacji rezygnacji Grzegorza Gryczki z funkcji prezesa Stowarzyszenia.

7. Wniosek Zarządu o ponowne przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia i podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków.

8. Wnioski i sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.

Czytany 683 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 20 luty 2020 19:13