Archiwum (wyszukaj w kalendarzu)

« Marzec 2019 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wyszukaj w artykułach

My i facebook

Licznik odwiedzin

Dzisiaj jest: 19 Marzec 2019    |    Imieniny obchodzą: Józef, Bogdan, Marek
piątek, 29 kwiecień 2011 20:38

VII Sesja Rady Miejskiej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

14 kwietnia odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej. Tym razem obrady zdominowane zostały przez projekty uchwał opracowane w związku z ustawą z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tzw. ustawą "żłobkową").

Nowy Statut Żłobka „Jaś i Małgosia” w Bełchatowie

Radni przyjęli Statut Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”. Wiele dyskusji przeprowadzono podczas posiedzeń komisji stałych w tym temacie. Wprowadzono wiele poprawek do projektu. Prezydent w drodze autopoprawki wprowadził te zmiany do projektu w związku z tym  podczas Sesji nie budził on tyle kontrowersji i zdecydowaną większością Radni podjęli tę uchwałę.

Odpłatność za pobyt  dziecka w Żłobku.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  wysokość opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu korzystania ze żłobka określa podmiot, który utworzył żłobek. W przypadku żłobka utworzonego przez gminę wysokość opłat ustala rada gminy w drodze uchwały. W dotychczas obowiązującej uchwale w sprawie odpłatności, opartej na ustawie z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej w funkcjonowała formuła opłaty za pobyt dziecka w żłobku składająca się dwóch części: z miesięcznej części stałej oraz części należnej za dzienne wyżywienie. W obecnej ustawie zastosowany został podział na opłatę za pobyt oraz opłatę za wyżywienie.

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wskazuje, że rada gminy może określić w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. W związku z tym proponuje się zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w następujący sposób:

 1. dla rodzica samotnie wychowującego dziecko- o 25%
 2. za drugie dziecko w żłobku - o 50 %
 3. za trzecie i następne dziecko w żłobku- o 75%

Zgodnie z art. 12 wyżej wymienionej ustawy w żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Godziny pozostawania dzieci w żłobku są uzgadniane indywidualnie z rodzicami w podpisywanych umowach żłobek-rodzic.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą. W odpowiedzi na niniejszy zapis proponuje się opłatę za dodatkową godzinę w wysokości 0,2 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zaproponowana wysokość opłaty stanowi uśrednioną kwotę za godzinę według dotychczasowych zasad naliczania opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Zielone Światło dla zakładania Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Niniejszą uchwałę warunkuje wejście w życie z dniem 4 kwietnia br. ustawy z dnia 4 lutego

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w świetle której podmioty, które tworzą i prowadzą żłobki/kluby dziecięce: gminy; osoby fizyczne; osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy. Na tej podstawie Rada Miejska w drodze uchwały określiła wysokość i zasady ustalania dotacji celowej dla tych podmiotów.

 1. Żłobkom prowadzonym przez podmioty inne niż gmina Miasto Bełchatów może być być udzielona , na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Miasto Bełchatów, dotacja w wysokości 100 % ustalonych w budżecie Miasta Bełchatowa wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w Żłobku Miejskim prowadzonym przez gminę Miasto Bełchatów.
 2. Gmina Miasto Bełchatów podmiotom prowadzącym kluby dziecięce, w przypadku nie prowadzenia przez gminę Miasto Bełchatów klubu dziecięcego, może udzielić na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Miasto Bełchatów, dotacji w wysokości 40 % ustalonych w budżecie Miasta Bełchatowa wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w Żłobku Miejskim prowadzonym przez gminę Miasto Bełchatów.
 3. W przypadku utworzenia i prowadzenia klubu dziecięcego przez gminę Miasto Bełchatów, wysokość dotacji, określonej w ust. 2, może wynieść do 100 % wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Miasto Bełchatów. Ostateczna wysokość dotacji ustalana będzie każdego roku w budżecie Miasta Bełchatowa.

24 godzin – pensum pedagoga w miejskich szkołach.

Rada Miejska ustaliła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

Najwięcej emocji wzbudziło zwiększenie pensum z 20 do 25 (w projekcie uchwały)  pedagogom. Podczas Komisji Budżetu i Skarbu Miasta oraz Oświaty, Kultury i Sportu został przegłosowany wniosek wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Gryczki o pensum pedagogów na poziomie 22 godzin tygodniowo. Wniosek ten uzyskał aprobatę na tychże komisjach jednak podczas obrad Sesji nie uzyskał wymaganej większości. Prezydent Miasta przed wprowadzeniem uchwały na Sesji zgłosił autopoprawkę ustalając pensum pedagogom w wysokości 24 godzin. Nie był to ruch, który konsumowałby oczekiwania wszystkich radnych zwłaszcza Grzegorza Gryczki lecz na pewno posunięciem szukającym kompromisu. Uchwała z autopoprawką została przyjęta.

„Jako Radny życzyłbym dyrektorom szkół skuteczności w dysponowaniu czasem pracy pedagogów z uczniami zgodnie z oczekiwaniami uczniów, rodziców i organu prowadzącego.

Dyrektor odpowiada za proces nauczania i wychowania w szkole. Jeśli nie potrafi zorganizować pracy nauczycieli w sposób skuteczny warto byłoby zastanowić się nad swoją przyszłością jako szefa placówki”. - (powiedział Grzegorz Gryczka).

Czytany 4099 razy Ostatnio zmieniany piątek, 17 styczeń 2014 20:43

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka plików cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości naszego serwisu internetowego stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika nieniejszego serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

    dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
    dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

    "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
    pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
    "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
    "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak włączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce?

Podajemy instrukcję jak włączyć obsługę plików cookies w następujących przeglądarkach:

Internet Explorer 7 dla systemu Windows

 1. Kliknij u góry okna Internet Explorera na: Narzędzia
 2. Kliknij następnie: Opcje internetowe
 3. Kliknij kartę: Prywatność
 4. Kliknij: Zaawansowane
 5. Wybierz: Zastąp automatyczną obsługę plików cookie
 6. Wybierz: Zaakceptuj i kliknij: OK


Firefox 3 dla systemu Windows

 1. Kliknij menu Narzędzia
 2. Kliknij: Opcje
 3. Na górnym panelu kliknij ikonę: Prywatność
 4. Ustaw opcję Program Firefox na wartość: będzie używał ustawień użytkownika
 5. Wybierz: Akceptuj ciasteczka z innych witryn i upewnij się, że jest ustawione na: Aż wygasną


Google Chrome dla systemu Windows

 1. Wybierz klucz, ikona w prawym górnym rogu
 2. Wybierz: Ustawienia
 3. Kliknij na: Pokaż ustawienia zaawansowane...
 4. Kliknij przycisk: Ustawienia treści w sekcji Prywatność
 5. Zaznacz: Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie i kliknij: OK


Internet Explorer 6 dla systemu Windows

 1. Kliknij u góry okna Internet Explorera na: Narzędzia
 2. kliknij polecenie: Opcje internetowe
 3. Wybierz kartę: Prywatność
 4. Przesuń suwak ustawień do pozycji: Akceptowanie wszystkich plików cookie
 5. Kliknij: OK


Opera 9 dla systemu Windows

 1. W przeglądarce Opera kliknij menu: Narzędzia
 2. Kliknij polecenie: Preferencje
 3. Kliknij kartę: Zaawansowane
 4. Z menu po lewej wybierz: Ciasteczka i zaznacz opcję: Akceptuj ciasteczka.
 5. Kliknij: OK


Safari dla systemu Apple OS X

 1. Kliknij: Safari menu
 2. Kliknij: Preferencje
 3. Kliknij: Bezpieczeństwo
 4. W polu Akceptuj pliki cookie wybierz: Zawsze


Firefox 3 dla systemu Apple OS X

 1. Przejdź do menu rozwijanego "Firefox"
 2. Wybierz opcję: Preferencje
 3. Kliknij ikonę: Prywatność
 4. Ustaw opcję Program Firefox na wartość: będzie używał ustawień użytkownika
 5. Upewnij się, że Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane jest zaznaczone

 

  Miasto

 

 


 

  Powiat