Wydrukuj tę stronę
czwartek, 13 luty 2020 00:00

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

PORZĄDEK

sprawozdawczo - wyborczego

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska

zaplanowanego na dzień 28 lutego 2020r.

o godz. 17.00 w CKZ przy ul. Czaplinieckiej 96

 

 I.  Powitanie zebranych i otwarcie obrad przez najstarszego obecnego członka Stowarzyszenia.

II.  Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania Członków.

III. Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.

IV.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.

2. Sprawozdanie Sekretarza z działalności Zarządu w roku 2019 oraz podsumowanie przez Prezesa Stowarzyszenia działalności Zarządu w mijającej kadencji.

3. Przedstawienie przez Skarbnika sprawozdania finansowego za rok 2019.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i ocena pracy Zarządu przez Komisję za rok 2019.

5. Udzielenie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującym władzom – głosowanie.

6. Informacja z działalności Sądu Koleżeńskiego.

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przyjęcie regulaminu jej pracy.

8. Wybór Prezesa Stowarzyszenia.

9. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i ukonstytuowanie się nowego Zarządu.

10. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

11. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego.

12. Wnioski i sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.

Czytany 473 razy